O Domovu Borová

Domov Borová je apartmánovým komplexem, nabízejícím od roku 2012 komplexní služby především pro seniory. Při maximální kapacitě 65 lůžek je naším prvořadým cílem nabídnout každému z našich klientů péči zohledňující jeho konkrétní potřeby.
Prostory Domova jsou bezbariérové.

K Apartmánovému komplexu patří i rozlehlý lesopark, který svými romantickými zákoutími poskytuje místa k odpočinku a relaxaci. Samozřejmostí je možnost parkování přímo v areálu Domova.

Borová - stavba
Areál Borové

Empatie, respekt a umění naslouchat – to jsou klíčové aspekty naší spolupráce s klienty a jejich rodinami. Jsme členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR (APSS).

Jak se k nám dostat?

Jaké kroky je třeba podstoupit?

Formulář/

Formulář

Formulář

Vyplňte formulář "Žádost o přijetí". Namísto vyplňování části “B” formuláře je možné doložit aktuální zdravotní stav budoucího klienta/klientky např. propouštěcí zprávou z nemocnice - ne starší než 1 měsíc.

Krok
Doručení

Doručení žádosti

Doručení žádosti

Odešlete "Žádost o přijetí" na e-mail info@domovborova.cz nebo nám formulář doručte jiným způsobem.

Krok
Rozhodnutí

Rozhodnutí o přijetí

Rozhodnutí o přijetí

O posouzení možnosti přijetí do Domova vás budeme informovat e-mailem, telefonicky či prostřednictvím SMS.

Krok
Integrace

Integrace do kolektivu

Integrace do kolektivu

V případě kladného výsledku dohodneme konkrétní datum příjezdu budoucího klienta/klientky a ostatní praktické záležitosti spojené s jeho příjezdem.

Krok